Ambtelijke secretarissen

Ambtelijk secretarissen ondersteunen wij in de vorm van:

  • Coaching.
  • Advisering.