Mag de bestuurder bij een voorgenomen reorganisatie al met de betrokken medewerkers het gesprek over hun boventalligheid aangaan voordat de OR advies heeft uitgebracht?

de bestuurder vooruitlopend op het uit te brengen advies van de OR medewerkers al informeert over hun boventalligheid geeft hij hiermee al uitvoering aan zijn voorgenomen besluit. Dit wordt dus gezien als een uitvoeringshandeling. Ook wanneer de bestuurder aangeeft dat één en ander onder voorbehoud van het advies van de OR is, mag dit dus in principe niet.