Veel gestelde vragen

Verplichte vakantiedag opnemen bij stroomstoring
Mag de werkgever borg rekenen op laptops/ telefoons en andere thuiswerkmiddelen?
Mag de bestuurder bij een voorgenomen reorganisatie al met de betrokken medewerkers het gesprek over hun boventalligheid aangaan voordat de OR advies heeft uitgebracht?
Mag de werkgever bepalen dat een medewerker thuiswerkt?