Ondernemingsraden

Wij ondersteunen ondernemingsraden bij:

 • Het ontwikkelen van de OR en zijn individuele leden door het verzorgen van maatwerktrainingen.
 • Het inrichten van een toekomstbestendige medezeggenschapsstructuur.
 • Het vormgeven van participatieve medezeggenschap waarbij medewerkers maximaal worden betrokken bij het OR-werk.
 • Het ontwikkelen van een effectieve interne werkwijze van de OR die afgestemd is op de wijze waarop de bestuurder vormgeeft aan beleidsontwikkeling.
 • Het ondersteunen van de OR bij het beoordelen van voorgenomen besluiten.
 • Het inhoudelijk adviseren van de OR bij de beoordeling van voorgenomen besluiten.
 • Het vormgeven van een effectief en inspirerend overleg met de bestuurder.

Ons aanbod

 • Cursussen algemeen
 • Cursussen creatief denken en brainstormen
 • Maatwerk OR-trainingen
 • Specialistische diensten

Altijd persoonlijk betrokken

Onze betrokkenheid bij de klant stopt niet na beƫindiging van een training. Ook na een training ondersteunen wij onze klanten waar nodig.

Corry Oosterhoorn