Voor wie?

Oosterhoorn Medezeggenschap ondersteunt medezeggenschapsorganen van medewerkers in brede zin op centraal en decentraal niveau binnen uw organisatie. Wij dragen de beroepsgroep van ambtelijk secretarissen een warm hart toe en ondersteunen hen op maat. Daarnaast adviseren wij HR-functionarissen en bestuurders bij het inrichten en vormgeven van medezeggenschap in hun organisaties.