HR-functionarissen en bestuurders

Wij ondersteunen HR-functionarissen bij:

  • Inrichten van medezeggenschap in hun organisatie.
  • Inrichten van het ambtelijk secretariaat van de OR.

Wij ondersteunen bestuurders bij:

  • Vormgeven proces tussen bestuurder en OR bij complexe voorgenomen besluiten.
  • Vormgeven medezeggenschap bij organisch/dynamisch organiseren.
  • Vormgeven van een effectieve en inspirerende samenwerking met de OR.