Mag de werkgever borg rekenen op laptops/ telefoons en andere thuiswerkmiddelen?

In de wet is strikt genomen niets geregeld over een borg, het is ook vrij ongebruikelijk. Meestal wordt gebruik gemaakt van een gebruikersovereenkomst waarin staat dat de werknemer als goed huisvader moet omgaan met de spullen. Mogelijk kan het instellen van een borg in strijd zijn met art. 7:661 BW dat bepaalt in welke gevallen een werknemer aansprakelijk is voor schade die hij toebrengt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Dat kan alleen wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Strikt genomen zou je de borg ook kunnen zien als een vergoeding voor de schade die de werknemer heeft toegebracht en mag die dus alleen worden ingehouden wanneer die schade opzettelijk of door bewuste roekeloosheid is ontstaan. Dus het kan wel maar is ongebruikelijk en de borg mag alleen worden ingehouden wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Ons advies: maak gebruik van een gebruikersovereenkomst.