Verplichte vakantiedag opnemen bij stroomstoring

Wanneer er door het uitvallen van de stroomvoorziening een dag niet gewerkt kan worden, mag de ondernemer deze dag niet aftrekken van de vakantiedagen van de medewerkers.