Welkom bij Oosterhoorn Medezeggenschap

Oosterhoorn Medezeggenschap is een professioneel en dynamisch bureau dat OR-en ondersteunt bij het formuleren en waarmaken van zijn ambities. Met onze praktische manier van trainen, adviseren en begeleiden helpen wij de OR bij het realiseren van zijn toegevoegde waarde.

Meer ervaren

Actuele ontwikkelingen

Organisaties geven steeds vaker op een dynamische/organische manier vorm aan verandertrajecten. Daarnaast betrekken organisaties medewerkers steeds meer bij de ontwikkeling van beleid. Dit vraagt van de OR een andere aanpak. De OR zal zich flexibeler op moeten stellen en per situatie moet afwegen welke rol hij wil vervullen, op welk moment hij betrokken wil worden en hoe hij zelf vorm geeft aan medewerkersparticipatie. Vanuit Oosterhoorn Medezeggenschap begeleiden wij diverse OR-en bij het laten aansluiten van de OR-werkwijze aan deze ontwikkelingen. Aansluitend hierop ondersteunen we OR, bestuurder en HR om te komen tot werkafspraken die deze ontwikkeling ondersteunen.

 

Participatie van medewerkers

Ondernemingsraden die medewerkers bij hun activiteiten betrekken verwerven zich een sterkere positie in de organisatie. Zij krijgen een bredere blik op voorgenomen besluiten, formuleren een beter inhoudelijke reactie aan de bestuurder en kunnen de feiten van de medewerkers inbrengen in het overleg met de bestuurder. Oosterhoorn Medezeggenschap ondersteunt de OR bij het organiseren van brainstormsessies met groepen medewerkers. Daarnaast denken wij met de OR mee hoe bij de behandeling van voorgenomen besluiten maximale medewerkersparticipatie vorm te geven.

 

Succes van de OR is mede gebaseerd op:

 • Een uitdagende ambitie van de OR.
 • Een effectief en constructief overleg met bestuurder en RvC
 • Een inspirerende en respectvolle samenwerking
 • Een interactief contact met medewerkers/netwerkcontacten
 • Een resultaatgerichte interne OR-werkwijze
 • Een flexibele en doeltreffende opstelling van de OR
 • Een groep OR-leden die aanspreekbaar is op zijn lerend vermogen.

Een selectie uit ons aanbod

 • Maatwerk OR-trainingen
 • Thematische OR-trainingen
 • Coaching en advies
 • Specialistische diensten

Ondernemingsraden Cliëntenraden

HR-functionarissen Bestuurders

Ambtelijk secretaris

Ondernemingsraden Cliëntenraden